Beheersing van bloedingen en retractie: ‘tissue management’-systeem zorgt voor optimale werkomstandigheden.

This slideshow requires JavaScript.

 

Prothetiek was mijn favoriete onderwerp toen ik studeerde aan de Loma Linda-universiteit in Californië (VS). Maar ook als jonge tandarts was ik gefascineerd door precies passende kronen, bruggen en inlays van goudlegeringen. Ik vond het altijd een enorme teleurstelling als de kroonrand niet mooi aansloot op de preparatierand.

Ik besefte toen dat de afdruk cruciaal is, en dan vooral voor het gebied rondom de sulcus die de preparatierand voor volledige kronen vormt. Als we dat gebied niet heel precies kunnen reproduceren bij het maken van de afdruk, slaagt zelfs de beste tandtechnicus er niet in om een goede restauratie te maken.

Maar wat was de oplossing? In mijn studententijd werd veel gebruikgemaakt van eenvoudige, getwijnde retractiedraad die was gedrenkt in een hemostatische oplossing die verre van ideaal was. Dit wordt trouwens nog steeds veel gedaan, maar meestal is het probleem daarmee niet op te lossen.

Probleemoplossing in twee stappen

Door stapsgewijs te werk te gaan heb ik de meest succesvolle oplossing gevonden. Op basis daarvan heb ik het ‘tissue management’-systeem ontwikkeld, de eerste serie producten van wat later mijn bedrijf Ultradent Products, Inc. zou worden. Het systeem is gebaseerd op de volgende ideeën en principes:

  • Hemostase en retractie zijn niet binnen één stap te realiseren. Voordat retractie mogelijk is, moet eerst de bloeding onder controle worden gebracht.
  • Hemostatische producten moeten stevig in het weefsel worden geborsteld. Alleen oppervlakkig contact, bijvoorbeeld met behulp van een gedrenkte draad of een pasta, is meestal onvoldoende.
  • Tijdens de voorbereidingen voor het maken van de afdruk is een retractiedraad een betrouwbaar hulpmiddel voor retractie en expansie van de sulcus. Gebruik bij een gebreide draad altijd een maat die te groot lijkt, omdat de draad wordt samengedrukt als u hem in de sulcus legt. Hemostatische pasta’s zorgen NIET voor laterale verplaatsing/retractie van weefsels.

Ik heb de Metal Dento-Infusor™-tip ontwikkeld. Dit is een metalen canule met aan het uiteinde een klein borsteltje, waarmee het hemostaticum in de bloedende sulcus kan worden gewreven. De Dento-Infusor-tip werd gebruikt in combinatie met de hemostatische oplossing Astringedent™, een ijzersulfaatoplossing die zorgt voor snelle bloedstolling.

metal-dento-infusor_viscostat-clear.jpgDe Dento-Infusor™-tip: deze kan worden gevuld met de hemostatische middelen ViscoStat™, Astringedent™ X of ViscoStat™ Clear. Met het fijne borsteluiteinde kan het gebruikte materiaal worden ingewreven/geïnfundeerd in de sulcus.

 

Sluiten van de capillairen voor effectieve hemostase

Inmiddels hebben we het hemostaticum Astringedent verder ontwikkeld tot ViscoStat™, een hemostaticum in de vorm van een gel. Het materiaal wordt aangebracht met de Dento-Infusor-tip en zorgt ervoor dat de uiteinden van de capillairen worden afgesloten met coagulum. Het werkt net als bij een kurk in een flessenhals. Deze methode is een heel stabiele manier van hemostase. Het hemostaticum Astringedent™ X is oorspronkelijk ontwikkeld voor mensen met problematische bloedingen (bijv. hemofiliepatiënten en patiënten die antistollingsmiddelen innemen). Het is zeer snel en effectief in het gebruik. Sommige tandartsen gebruiken dit middel het liefst in alle situaties. De genoemde hemostatica bevatten allemaal ijzersulfaat. Daardoor is het weefsel na gebruik bruinachtig van kleur. Dit verdwijnt binnen enkele dagen.

Bij deze methode zijn drie zaken van belang:

  1. Bij het reinigen van de sulcus moet enige druk worden uitgeoefend. Dit klinkt misschien raar om te doen bij bloedend weefsel, maar het is de enige manier waarop deze hemostatica diep kunnen doordringen in het weefsel. Het doel is om het hemostatische middel in de openingen van de capillairen te persen, zodat deze afgesloten worden met microscopisch kleine ‘kurkenְ’ van coagulum. Hierdoor bereikt u grondige en betrouwbare hemostase.
  2. Gebruik de Dento-Infusor-tip en deze hemostatica in een vochtige omgeving. Blaas de sulcus dus niet droog voor u het hemostaticum inwrijft. Gebruik ook na afloop alleen waterspray en afzuiging. Als het werkgebied te droog wordt door droogblazen of te sterke afzuiging, ontstaat er coagulum dat aan elkaar gaat plakken en daardoor moeilijker te verwijderen is.
  3. Wrijf het materiaal in tot er hemostase optreedt en reinig het gebied daarna met sterke waterspray. Hiermee kan ook worden gecontroleerd of de hemostase helemaal stabiel is. Als er ergens opnieuw bloedingen optreden, wrijf dat gebied dan opnieuw in. Daarnaast zorgt de waterspray ook voor verwijdering van de chemische stoffen uit de sulcus. Zo wordt voorkomen dat er interactie optreedt tussen het hemostaticum en het afdrukmateriaal.

Afronding van het retractieproces met de gebreide draad Ultrapak™

Zodra het bloeden helemaal is gestopt (dit duurt meestal niet langer dan een minuut, zo niet, stap dan over op het hemostaticum Astringedent X), kunnen het retractieproces en de expansie van de sulcus worden afgerond met een vloeistofabsorberende, zachte retractiedraad die enige druk uitoefent op het weefsel van de sulcus. Hiervoor is Ultrapak-retractiedraad heel geschikt. In tegenstelling tot veel andere soorten retractiedraad is deze draad niet getwijnd of gevlochten, maar in een buisvorm gebreid. Ultrapak-draad absorbeert goed, is zacht en is gemakkelijk in het gebruik. Ultrapak-retractiedraden zijn betrouwbaar doordat ze goed blijven zitten op de gewenste plaats.

ultrapak_close.jpg

Vergrote afbeelding van Ultrapak™-draad: de vele kleine mazen haken in elkaar en vormen zo een buisvormige, gebreide structuur.

 

Ultrapak is verkrijgbaar in zes verschillende maten en ook geschikt voor dubbeledraadtechnieken. De draden hoeven slechts 1 à 3 minuten op hun plaats te blijven, aangezien het retractieproces en de opening van de sulcus al begonnen zijn bij het inwrijven van het hemostaticum met behulp van de Dento-Infusor-tip. Tandartsen bereiken met deze oplossingen en hulpmiddelen voor ‘tissue management’ snel de gewenste hemostase en retractie. Het resultaat? Schone en goed zichtbare preparatieranden! Dankzij deze tweestapsprocedure ontstaat er dus een voorspelbare en stabiele situatie: de gewenste hemostase, gevolgd door de afronding van het retractieproces. De bloedingen zijn bij het aanbrengen van de retractiedraden al gestopt. Op die manier komen de draden niet vol coagulum te zitten en kunnen ze gemakkelijk worden verwijderd. Doordat de sulcus vrij is van bloed, kan de kwaliteit van de preparatie goed worden beoordeeld. U kunt het afdrukgebied dus voor het maken van de afdruk eerst nog visueel controleren.

UltrapakDe Ultrapak™-draden: buisvormig, absorberend, zacht en daardoor gemakkelijk op de gewenste plaats te leggen. Dankzij het snijhulpmiddel CleanCut in de dop en de liniaal kan de draad gemakkelijk worden afgesneden zonder een schaar te hoeven gebruiken.

 

Aluminiumchloride heeft een betere werking

Inmiddels is mijn systeem steeds beter geworden en zijn er innovatieve producten en technieken aan toegevoegd. Daardoor kan er nog meer minimaal invasief worden behandeld. Van mijn vroegere liefde voor de prothetiek ben ik inmiddels steeds verder opgeschoven in de richting van de adhesieve composiettechniek, een methode die de plaatsing van vele kronen kan voorkomen. Een goede adhesieve verbinding komt echter alleen tot stand als het bondingproces niet wordt gehinderd door bloed of sulcusvloeistof. Ook hier is het ‘tissue management’-systeem een goed hulpmiddel. In dit soort gevallen blijkt het hemostaticum ViscoStat™ Clear, een doorzichtige aluminiumchloridegel, goed te werken, omdat er vaak alleen kleine bloedingen hoeven te worden gestopt en vooral de sulcusvloeistof veel invloed heeft. Bij dit materiaal vindt geen coagulatie plaats, maar dankzij de Dento-Infusor-tip werkt het heel betrouwbaar: het omringende collageen zet op en daardoor worden de capillairen afgesloten. Door het inwrijven is de werkzame stof, die iedereen wel kent van conventionele retractieoplossingen, veel effectiever. Al komt de hemostase bij deze gel niet zo snel tot stand als bij de ijzersulfaatoplossingen, het voordeel is wel dat er geen verkleuringen door optreden. Daarna kunnen er direct Ultrapak-retractiedraden in de vochtige sulcus worden gelegd.

Bij Ultradent Products, Inc. zijn gratis handige stap-voor-staphandleidingen verkrijgbaar, waarin de technieken van het ‘tissue management’-systeem gedetailleerder worden uitgelegd.

 

Schematisch overzicht: hemostase met behulp van het ‘tissue management’-systeem met behulp van het hemostaticum ViscoStat™. Afbeelding links: met de Dento-Infusor™-tip wordt de sulcus ingewreven met het hemostaticum ViscoStat of Astringedent™ X. Het hemostaticum diffundeert in de bloedende capillairen en vormt zo een afsluiting van coagulum. Afbeelding rechts: het effect van het hemostaticum ViscoStat™ Clear is anders. Er vindt geen coagulatie plaats, maar het omringende collageen zet iets op, waardoor de capillairen worden dichtgedrukt.

 

Tandtechnici waarderen het ‘tissue management’-systeem

Tandtechnici zweren bij het ‘tissue management’-systeem, omdat deze methode echt werkt en uitstekende afdrukken oplevert. Veel tandtechnici raden het systeem aan bij de tandartsen met wie ze samenwerken. Uiteindelijk profiteren beide partijen: minder herhalingen van afdrukken, aanzienlijke tijdsbesparing, minder problemen en een verbeterde kroonrand.

Maar zoals ik in een eerdere tip al zei, wordt de adhesieve tandheelkunde met zijn veelzijdige en complexe indicaties steeds belangrijker.

Het ‘tissue management’-systeem is al meer dan dertig jaar oud, maar nog steeds een zeer moderne behandeling. Behandelresultaten van hoge kwaliteit zijn alleen mogelijk als alle omstandigheden goed onder controle gehouden kunnen worden en er dus geen bloedingen en sulcusvloeistof aanwezig zijn.

Met vriendelijke groeten,

Signature_Dr. Fischer

Dan Fischer

 


 

Over dr. Fischer

Dr. Dan Fischer is de oprichter en CEO van Ultradent Products, Inc., een toonaangevende fabrikant op het gebied van hoogwaardige tandheelkundige materialen, apparatuur en instrumenten, met een geschiedenis van 40 jaar op het gebied van innovatie en kwaliteit. Producten van Ultradent Products worden door tandartsen, orthodontisten, groepspraktijken, tandtechnische laboratoria, overheidsinstellingen en universiteiten over de hele wereld gebruikt. De missie van Ultradent Products is het verbeteren van de mondgezondheid wereldwijd. Ga voor meer informatie naar ultradent.com/nl.

 


 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s