Wordt uw ‘bulk fill’-composiet wel uitgehard tot aan de bodem?

Uit marktonderzoek blijkt dat 53% van de tandartsen gebruikmaakt van composieten met grote polymerisatiediepte (bulk fill).1 Het voordeel van het leggen van dergelijke vullingen is dat er maar één laag composiet in plaats van meerdere dunne lagen hoeft te worden aangebracht en uitgehard.

Dankzij ‘bulk fill’-composieten verloopt de hele ingreep sneller en eenvoudiger. Het materiaal is vanwege het gebruiksgemak inmiddels heel populair, maar er kleeft wel een nadeel aan, want:

Dringt het licht van polymerisatielampen wel diep genoeg door om de composiet volledig uit te harden?

‘Bulk-fill’-restauraties kunnen vaak wel 5-7 mm dik of meer zijn. Als het niet lukt om het materiaal tot dergelijke diepten goed en gelijkmatig uit te harden, kan dat leiden tot klinische problemen. U moet dan denken aan slechtere fysieke eigenschappen ten aanzien van slijtagebestendigheid, retentie, randaansluiting en kleurstabiliteit. Onvolledig uitgehard materiaal kan bovendien leiden tot gevoeligheid en irritatie van de pulpa.

De VALO™ Grand-polymerisatielamp is ontworpen voor diepe uitharding. In twee vergelijkende onderzoeken van dr. Price et al2,3 werd aangetoond dat de VALO Grand-polymerisatielamp zorgt voor de meest homogene microhardheid in de oppervlakken van het geteste ‘bulk fill’-materiaal dankzij de brede tip van 11,6 mm, de collimatie van de lichtbundel en de uniforme lichtintensiteit.

De VALO Grand-polymerisatielamp zorgt voor effectieve uitharding tot diepten van maar liefst 10 mm. Kies dus naast ‘bulk fill’-composieten ook voor ‘bulk’-uitharding!

Klik hier om meer te weten te komen over de VALO Grand-polymerisatielamp.

Bronnen

  1. Customer survey Ultradent Summit 2015, Data available on request.
  2. Shimokawa C, Turbino ML, Giannini M, Braga RR, Price RB. Effect of Curing Light and Exposure Time on the Polymerization of Bulk-Fill Resin-Based Composites in Molar Teeth. Oper Dent. 2020;45(3):E141‐E155. doi:10.2341/19-126-L
  3. Shimokawa CAK, Turbino ML, Giannini M, Braga RR, Price RB. Effect of light curing units on the polymerization of bulk fill resin-based composites. Dent Mater. 2018;34(8):1211‐1221. doi:10.1016/j.dental.2018.05.002

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s